Класиране

08.09.2021   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ

(изписват се с инициали според законовите изисквания)

С класните ръководители на отделните паралелки в първите класове ще се запознаете на предстоящата родителска среща.

01.06.2020   Първо класиране

В прикачените файлове е първото класиране за първокласници за учебната 2020/2021 година.

Според законовите изисквания не се изписват пълните имена на децата, а само техните инициали и входящи номера.

Записването на децата от списъка е в канцеларията на училището във вторник (02.06.2020) от 09.00 до 16.00 ч., сряда (03.06.2020 г. ) от 14,30 ч до 16,00 ч; както и в четвъртък и петък, 04 и 05.06.2020 г. от 09.00 до 16.00 ч. 

За допълнителна информация и въпроси - тел 0894442591.


15.06.2020   Второ класиране

Списък на приетите деца за първи клас за учебната 2020/2021 година - ВТОРО КЛАСИРАНЕ.

Децата са изписани с инициали и входящи номера поради законови изисквания, които не позловяват изписването на пълните им имена.

Записването е в канцеларията на училището на:

- 16.06.2020 г. (вторник) - от 09.00  до 16.00 ч.;

- 17.06.2020 г. (сряда) - от 14.00 до 18.00 ч;

- 18.06.2020 г. (четвъртък) - от 09.00 до 18.00 ч.


За допълнителна информация - тел. 0894442591.