Правила на ученика

 • Аз влизам добронамерен в училище и в кабинетите.

 • Бързо сядам и приготвям учебници, помагала и тетрадки за час.

 • Внимателно слушам, без да прекъсвам другите.

 • Говоря тихо, със спокоен тон.

 • Движа се внимателно по коридорите и в класните стаи.

 • Елиминирам / Даже съм забравил / за грубостите и агресията.

 • Желая да науча повече всеки ден и час.

 • Забравям за телефона в час.

 • Искам да уча и успявам.

 • Йе, колко много неща научих днес в училище!


Правила на родителя

 • Аз участвам активно в работата на класа.

 • Аз съм отговорен за редовното изпълнение на домашните работи и подготвянето на уроците.

 • Аз отговарям за възпитанието на детето си и неговото поведение.

 • Оказвам материална помощ на училището, в което учи детето ми.


Правила на учителя

 • Аз вярвам в равния шанс на всички.

 • Аз се старая да помагам на учениците в максималната възможна степен.

 • Аз изслушвам и уважавам мнението на всеки.

 • Аз съм в училище, за да дам най-доброто от себе си за своите ученици.