Графици

График за учебния процес за първия учебен срок на учебната 2021/2022г.

График за консултации с учениците във връзка с усвояването на учебното съдържание през първия учебен срок на учебната 2021/2022г.

График за консултации с ученици по учебни предмети в рамките на самоподготовката през първия учебен срок на учебната 2021/2022г.

График за консултиране на родители през първия учебен срок на учебната 2021/2022г.