Ръководен екип

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА

Директор

от 2001 г., преподава Философия и Гражданско образование.

Носител на националната награда „Неофит Рилски“ за високи постижения в областта на образованието.

Приемно време: сряда 14-16 ч.; четвъртък 10-12 ч.

СТЕФАН ИВАНОВ

Заместник-директор по учебната дейност

Преподава История и цивилизации и религия.

Приемно време: сряда 08-10 ч.; петък 12-14 ч.

НАДЕЖДА ЛАЛЧЕВА

Заместник-директор по учебната дейност

Преподава физика.

Приемно време: понеделник 12-14 ч.; петък 08:30-10:30 ч.

ГАЛЯ АСЕНОВА

Заместник-директор по учебната дейност

Преподава на Начален етап

Приемно време: сряда 12-14ч.;

четвъртък 11:30-13:30ч.


ФИДАНКА ДИМИТРОВА

Заместник-директор по учебната дейност

Приемно време: понеделник 14-16ч.;

петък 14-16ч.

ТАТЯНА РАНГЕЛОВА

Главен учител за прогимназиален и гимназиален етап

Преподава История и цивилизации и философия.

Учителска колегия и непедагогически персоналПрез учебната 2022/2023 година за добри постижения на 578-те ученици полага грижи учителска колегия от 59 учители и 13 души непедагогически персонал.

Учителите непрекъснато повишават своята професионална квалификация в различни форми и участват в комисии на регионално и национално ниво. Всяка година ръководство на училището дава възможност за вътрешноучителна квалификация при различни направления.

В процеса на обучение се набляга на нови технически възможности при преподаването - интерактивни дъски, софтуер, иновативни методи на преподаване.

В училището има организация на Синдиката на български учители, в която членуват по-голямата част от педагогическите специалисти.

Те се стараят да са приятели на учениците и да им дадат добър пример.

Всяка година се организира много на брой извънкласни форми за обучение, практически уроци, както и посещения на обекти.


СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ

 1. Людмила Василева - Директор - преподавател Философия и Гражданско образование

 2. Стефан Титков Иванов - Заместник-директор по учебната дейност - преподава История и цивилизация и религия (православно християнство)

 3. Галя Асенова - Заместник-директор по учебната дейност - Преподава на начален етап

 4. Надежда Лалчева - Заместник-директор по учебната дейност - преподава Физика

 5. Фиданка Димитрова - Заместник-директор по учебната дейност - преподава Компютърно моделиране

 6. Веселин Иванов - Учител по Български език и литература

 7. Елисавета Ненчева - Учител по Български език и литература

 8. Людмила Петрова-Пеливанова - Учител по Български език и литература

 9. Антония Ваклинова - Старши учител по Английски език

 10. Кирил Дамянов - Учител по Английски език

 11. Калоян Ангелов - Учител по Английски език

 12. Марина Механджиева - Учител по Английски език

 13. Росица Петрова - Старши учител по Руски език

 14. Нели Георгиева - Учител по Математика

 15. Аделина Златкова - Старши учител по Математика

 16. Валентина Филипова - Учител по Информатика и информационни технологии

 17. Виктор Велков - Учител по информатика и Информационни технологии

 18. Татяна Рангелова - Главен учител Прогимназиален и Гимназиален етап, преподава История и цивилизация и Философия

 19. Елена Тупарова - Учител по География и икономика

 20. Надя Главшин - Старши учител по Биология и ЗО, Човекът и природата

 21. Веселина Манолова - Старши учител по Музика

 22. Спасимир Маринов - Старши учител по Изобразително изкуство

 23. Самуил Захариев - Учител по Физическо възпитание и спорт

 24. Миглена Никифорова - Учител по Физическо възпитание и спорт

 25. Гергана Танчева - Учител по Физическо възпитание и спорт

 26. Денислав Мицаков - учител по Физическо възпитание и спорт

 27. Крум Крумов - Училищен психолог

 28. Таня Петрова - Логопед

 29. Николай Иванов - Ресурсен учител

 30. Десислава Александрова - Ресурсен учител

 31. Веска Начева - Старши учител Начален етап

 32. Светлана Георгиева - Старши учител Начален етап

 33. Теодора Асенова - Старши учител Начален етап

 34. Анелия Куситасева - Старши учител Начален етап

 35. Надежда Ихтиманска - Учител Начален етап

 36. Аделина Дивилска - Учител Начален етап

 37. Димка Кехайова - Учител Начален етап

 38. Даниела Воденичарова - Старши учител Начален етап

 39. Калина Дабкова - Учител Начален етап

 40. Стефан Ангелов Иванов - Учител Начален етап

 41. Радостина Сеизова - Старши учител Начален етап

 42. Христо Иванов - Учител Начален етап

 43. Галина Бонева - Старши учител Начален етап

 44. Валентина Йосифова - Учител в ЦОУД

 45. Александрина Белчева - Учител в ЦОУД

 46. Севдалина Свободкова - Учител в ЦОУД

 47. Габриела Александрова - Учител в ЦОУД

 48. Весела Йолова - Учител в ЦОУД

 49. Ралица Цокова - Учител в ЦОУД

 50. Рени Алексова - Учител в ЦОУД

 51. Катя Евстратиева - Учител в ЦОУД

 52. Емили Митева - Учител в ЦОУД

 53. Снежанка Милева - Учител в ЦОУД

 54. Кристиян Тодоров - Учител в ЦОУД

 55. Кремена Севова - Учител в ЦОУД

 56. Анна Иванова - Учител в ЦОУД

 57. Галина Василева - Учител по Актьорско майсторство

 58. Ина Радева - Учител по Хореография

 59. Цветан Манчев - Лектор Медиация

 60. Кирил Кирилов - Лектор Управление на МПСНепедагогически персонал:


 1. Невяна Йорданова - завеждащ административна служба

 2. Радостина Петкова - домакин

 3. Елица Рангелова - библиотекар

 4. Надя Ангелакова - Главен счетоводител

 5. Иванчо Сърнов - работник поддръжка

 6. Нели Ангелова - хигиенист

 7. Галина Антонова - хигиенист

 8. Светла Груева - хигиенист

 9. Мадлена Димитрова - хигиенист

 10. Елена Тумбакова - хигиенист

 11. Анита Ненкова - хигиенист

 12. Вилияна Илиева - хигиенист

 13. Зорка Стоичкова


СИГУРНОСТ:

Училището се охранява с видеонаблюдение и физическа охрана съгласно сключен договор с общинска охранителна фирма "Егида" ЕООД.


Добрият учител може да вдъхне надежда, да запали въображението и да внуши любов към ученето.

И когато детето започне да се радва на ученето, успехът е гарантиран!

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ УЧИТЕЛИ