Материална база

В 149 СУ „Иван Хаджийски“- град София се обучават ученици от 1 до 12 клас. За тях училището предлага:

* висококвалифициран педагогически екип и интерактивно обучение;

* целодневна организация на обучение за учениците от първи до пети клас;

* медицинско обслужване;

* психолог, педагогически съветник, ресурсни учители и логопед;

* здравословно хранене в уютна обстановка и при високи хигиенни условия;

* просторен двор за свободни игри и спорт;

* разнообразни извънкласни дейности и занимания по интереси;

* възможност за участие на ученици и родители в училищни, национални и международни проекти.

Училището разполага с модерна и съвременна материална база. 40 кабинета, хранилища и лаборатории за някои от предметите. Активно се използват конвенционални, но и иновативни методи на преподаване – с използването на интерактивни дъски, мултимедийни проектори, достъп до интернет и wi-fi покритие в сградата, хореографска зала, където се докосваме до света на танца, кабинети по предприемачество и технологии и зала по безопасност на движението, медицински кабинет, логопедичен кабинет, училищен център за подкрепа за личностно развитие и най-модерната спортна зала за бойни изкуства и тенис на маса, на територията на кв. Овча купел, град София.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image