Материална база

В 149 СУ „Иван Хаджийски“- град София се обучават ученици от 1 до 12 клас. За тях училището предлага:

* висококвалифициран педагогически екип и интерактивно обучение;

* целодневна организация на обучение за учениците от първи до четвърти клас;

* медицинско обслужване;

* психолог, ресурсни учители и логопед;

* здравословно хранене в уютна обстановка и при високи хигиенни условия;

* просторен двор за свободни игри и спорт;

* разнообразни извънкласни дейности и занимания по интереси;

* възможност за участие на ученици и родители в училищни, национални и международни проекти.

Училището разполага с модерна и съвременна материална база. 40 кабинета, хранилища и лаборатории за някои от предметите. Активно се използват конвенционални, но и иновативни методи на преподаване – с използването на интерактивни дъски, мултимедийни проектори, достъп до интернет и wi-fi покритие в сградата, хореографска зала, където се докосваме до света на танца, кабинети по предприемачество и технологии, зала и открита площадка по безопасност на движението,  медицински кабинет,  логопедичен кабинет, училищен център за подкрепа за личностно развитие и най-модерната спортна зала за бойни изкуства и тенис на маса, на територията на кв. Овча купел, град София.