Полезни връзки

Рейтингова система на висшите училища в България

Във връзка с кариерното ориентиране на зрелостниците предоставяме връзка към сайта на Рейтингова система на висшите училища в Република България 👇