Прием

Свободни места за ученици към месец януари 2023 г. в 149 СУ "Иван Хаджийски" както следва:

І клас - 0;

ІІ клас - 0;

ІІІ клас - 4;

ІV клас - 0;

V клас - 0;

VІ клас - 6;

VІІ клас - 0;

VІІІ клас - 0;

ІХ клас - 0;

Х клас - 0;

ХІ клас - 0;

ХІІ клас - 0.

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители,

На 14.06.2022г. и на 16.06.2022г. поради провеждане на НВО в 7-ми и 10-ти клас НЯМА да се приемат документи за записване в първи клас.

През останалите дни - 13.06 ; 15.06 и 17.06.2022г. записването ще протича по установения вече график.

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че на 06.06.2022г. след 12:00 часа започва записването на класираните на първо класиране първокласници.

Документи за записване:

Работно време на училищната комисия за записване на първокласниците:

От 08:00ч. до 18:00ч.

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

Свободни места за ученици - по класове - към 21.09.2021 г. в 149 СУ "Иван Хаджийски":

21.09.2021

І клас - 6 бр;

ІІ клас - 3 бр;

ІІІ клас - 1 бр;

ІV клас - 6 бр;

V клас - 4 бр;

VІ клас - няма;

VІІ клас - 1 бр;

VІІІ клас - няма;

ІХ клас - 1 бр;

Х клас - няма;

ХІ клас - няма;

ХІІ клас - няма.

Прием 8 клас

02.08.2021

149 СУ "Иван Хаджийски" обявява две свободни места след трето класиране за 8 клас за учебната 2021/2022 година. Профилът на паралелката е "Софтуерни и хардуерни науки" с интензивно изучаване на английски език. 

Желаещите да кандидатстват трябва да дойдат в канцеларията на училището когато решат от днес, 02.08. до 07.09.2021 г. включително между 09.00 и 16.00 ч. и да попълнят заявление за кандидатстване на място. Носете със себе си и бележката, в която са видни резултатите ви от явяването на НВО след 7 клас.

На 08.09. училищната комисия за прием в 8 клас ще обяви за класирани двамата кандидати с най-висок бал и с това ще запълним окончателно паралелката ни.

Очакваме ви!

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

16.07.2021

149 СУ "Иван Хаджийски" представя информация за свободните места по КЛАСОВЕ за учебната 2021/2022 г. 

І  клас - 10 свободни места;

ІІ клас - няма свободни места;

ІІІ клас - няма свободни места;

ІV клас - 9 свободни места;

V клас - 8 свободни места;  

VІ клас - няма свободни места; 

VІІ клас - 2 свободни места;

VІІІ клас - прием;

ІХ клас - няма свободни места; 

Х клас - 1  свободно място;

ХІ клас - няма свободни места;

ХІІ клас - 5 свободни места.

Ние предлагаме отлични условия и най-добрите педагогически специалисти, както и новото крило на училището, в което има голям физкултурен салон, кабинети и спортни зали, гарантиращи обучение на високо ниво.

В училището има два бюфета и се осигурява топла храна чрез купонно хранене.

За всички желаещи се осигурява Целодневна организация на учебния ден (Занималня) от І до VІІ клас, която е безплатна.

В училището се предлага богато разнообразие от извънкласни дейности и спортове, в които децата могат да развиват своите умения и интереси.

Заявления за записване се приемат  в канцеларията на училището – жк „Овча купел 2“, ул. „Иван Хаджийски“ 21 – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч.

Очакваме Ви!

За допълнителни подробности: тел. 02 9561549