Прием в първи клас

СВОБОДНИ МЕСТА В НАЧАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

16.07.2021


149 СУ "Иван Хаджийски" представя информация за свободните места в начален етап за учебната 2021/2022 г.


І клас - 10 свободни места;

ІІ клас - няма свободни места;

ІІІ клас - няма свободни места;

ІV клас - 9 свободни места.

Заявления за записване се приемат в канцеларията на училището – жк „Овча купел 2“, ул. „Иван Хаджийски“ 21 – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч.

Очакваме Ви!

За допълнителни подробности: тел. 02 9561549

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, КЛАСИРАНИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

20.06.2021

Можете да запишете детето си от 21.06. до 25.06.2021 г. между 09.00 и 17.00 ч в сградата на училището.

Очакваме Ви!

ВАЖНО ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

14.06.2021

Уважаеми родители,

Срокът за записване на класирането на второ класиране ученици за първи клас е от днес, 14.06. до 18.06.2021 г. включително.

Часовете, в които можете да записвате децата си са както следва:

Понеделник - 09.00 - 17.00 ч,

Вторник - 09.00 - 17.00 ч;

Сряда - 13.00 - 17.00 (преди 13.00 ч училището е затворено за други дейности поради провеждането на изпит НВО за 7 клас);

Четвъртък - 09.00 - 17.00 ч.;

Петък - 13.00 - 17.00 (преди 13.00 ч училището е затворено за други дейности поради провеждането на изпит НВО за 7 клас).

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НЕКЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ КАНДИДАТ-ПЪРВОКЛАСНИЦИ - ОТКРИВАМЕ ОЩЕ ЕДНА ПАРАЛЕЛКА ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Ръководството на 149 СУ "Иван Хаджийски" след като взе предвид големия интерес при записването в първия ден, както и останалите некласирани след първо класиране 45 кандидати за първокласници в нашето училище (от които близо 20 са първа група - в прилежащия район), обявява, че

ЩЕ ОТКРИЕМ ОЩЕ ЕДНА ПАРАЛЕЛКА ПЪРВИ КЛАС - ПОВЕЧЕ ОТ ПЛАНИРАНИТЕ.

Нека родителите на деца, които не са класирани на първо класиране в нашето училище, а искат да учат при нас, да не се записват в друго училище на първо класиране, дори и да са приети. Кандидатствайте отново за нашето училище на второ класиране - в профила си в електронната система в петък, 11.06.2021 г. между 17.00 ч. и 18.00 ч. (където да посочите за първо свое желание нашето училище). Ще имате шанс и след това - на трето класиране - и ние ще се постараем да уважим желанието на всички.

Благодарим за високата оценка на нашия колектив, която правите чрез Вашия избор! Според официалните данни ние сме на трето място в София по брой чакащи деца първа група.

Ние ще откликнем на това желание!

За допълнителна информация и въроси - тел. 0894442594.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!!!

Уважаеми родители,

Добре дошли в 149 СУ "Иван Хаджийски" , където "Учим и успяваме"!

I. Прием на документи за записване на класираните на първо класиране: ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН ОТ 09.00 до 17.00 часа, от 07.06.21 г. до 11.06.2021 г./включително/.

II. Необходими документи :

1 Удостоверение за завършена ПГ /подготвителна група /.

2. Копие от акта за раждане на детето.

3.Оригинални документи , които са донесли допълнителни точки при класирането.

4.Заявление - по образец

III. Родителите, които ще се възползват от възможността за подаване на документи за записване с КЕП, могат да ги изпращат на email: ivan149hadjiiski@abv.bg


За 2020/2021 г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА - ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

1. 1946-1946/19.06.2020 г., група - ІV, име - ИИА, брой точки от допълнителни критерии - няма.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЯВАМЕ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 4 (ЧЕТИРИ)

Заявления се приемат на 19.06.2020 г. (петък) от 09.00 до 16.00 ч и 22.06.2020 г. (понеделник) от 09.00 до 16.00 ч.

Допълнителни въпроси на тел. 0894442591.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЛАСИРАНЕ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕВЕТ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

149 СУ "Иван Хаджийски" поради изчерпване на местата в първите три паралелки и в резултат на големия интерес, приема деца за четвърта паралелка, в която има останали само 9 (девет) свободни места за второ класиране.

Заявления за кандидатстване се подават в канцеларията на училището от 09.06.2020 г. (вторник) до 12.06.2020 г. (петък) включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Удостоверенията за адресна регистрация ще бъдат изисквани по служебен път, т.е. не са необходими при подаване на документи.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа в сайта на училището и в страницата във фейсбук.

За допълнителна информация:

тел. 0894442591

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

С оглед създаване на удобство за работещите родители, които трябва да записват децата си в първи клас до края на настоящата седмица

УДЪЛЖАВАМЕ РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА КАНЦЕЛАРИЯТА за приемане на документи за записване както следва:

- сряда (03.06.2020 г.) - от 14.30 ч. до 18.00 ч;

- четвъртък (04.06.2020 г.) - от 08.30 ч. до 18.00 ч.;

- петък (05.06.2020 г.) - от 08.30 ч. до 18.00 ч.

Моля, носете удостоверение за завършена Предучилищна група, както и копие от Акт за раждане на детето ако вече не предоставено.

Напомняме, че всички класирани на Първо класиране трябва да се запишат до края на тази седмица в канцеларията на училището, иначе губят правото си на класиране и трябва след това да подават отново документи за кандидатстване на второ класиране.

За допълнителна информация - тел. 0894442591

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

С оглед на извънредното положение, свързано с COVID-19, Ви уведомяваме, че е създадена необходимата организация за получаване на всички необходими документи за кандидатстване по служебен път от район "Овча купел" към училището и Вие няма да имате ангажимент да ги предоставяте.

Единственият документ, който Вие трябва да изпратите ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ на имейл: priem1clas149su@abv.bg за първо класиране между 21.04. и 21.05.2020 г., е попълнено Заявление, което е приложено под това съобщение като отделен файл;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

При наличие на един или повече социални критерии (САМО АКО ИМА ТАКИВА), както следва:

- Ако детето е с трайни увреждания над 50% - сканирано решението на ТЕЛК;

- За дете с един или двама починали родители - сканиран Акта за смърт;

- За дете от семейство с повече от две деца - сканирани удостоверенията за раждане на всички деца;

- За дете, настанено за отглеждане в приемно семейство и по смисъла на чл. 26 от ЗЗД - сканирано съдебното решение.

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ!

Обръщаме внимание, че няма пречка да кандидастват и деца, които са с адрес извън прилежащия район на 149 СУ "Иван Хаджийски", защото те също ще участват в класирането.

Както вече Ви информирахме, имената на класираните на първо класиране ученици за първи клас ще бъдат обявени на 01.06.2020 г. в 17.00 ч. в сайта на училището, на фейсбук-страницата ни, както и ще бъдат залепени на хартиен носител на вратата на училището.

Заявили сме ... паралелки с общо ... ученици, но при по-голям интерес сме готови да реагираме в интерес на децата, които имат желание да бъдат наши ученици!

Очакваме Ви!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ

https://www.sofia.bg/documents

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

149 Средно училище обявява прием на 72 ученици в три паралелки първи клас за учебната 2020/2021 година.

Училището предлага иновативни паралелки, осигурена безплатна целодневна организация на учебния ден (занималня) всеки работен ден до 18.00 ч. на всички желаещи ученици от I до VII клас включително.

В училището се предлага също така и голям брой извънкласни дейности - английски език, шахмат, художествена гимнастика, приложни изкуства, футбол, баскетбол, карате, кик-бокс, фехтовка, танци, театър и др.

От миналата учебна година вече функционира и новото крило на училището с голям и оборудван с модерни спортни съоръжения физкултурен салон, спортни зали за бойни изкуства и тенис на маса, както и различни тематични кабинети.

Документи за първо класиране на първокласници се приемат между 21.04.2020 и 21.05.2020 г. Заявленията ще се подават по електронен път, за което ще качим подробна инструкция не по-късно от 15.04.2020 г. на сайта на училището и в страницата ни във фейсбук.

Списък на приетите ученици на първо класиране ще бъде публикуван на 01.06.2020 г. в 17.00ч. в сайта на училището, във фейсбук-профила ни, както и ще бъде качен на хартиен носител на входната врата на училището.

За допълнителна информация - email: u_149coy@abv.bg

След премахване на карантината и отваряне на сградата на училището, ще качим и телефон за справки.

За подробна информация относно сроковете, прилежащия район на училището и необходимите документи, отворете следния линк, или влезте в секция НОВИНИ на сайта ни.

Carousel imageCarousel imageCarousel image