Прием в първи клас

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници !!!

Уважаеми родители,

От 30 май 2024 г., между 09.00 ч.  и 16.00 ч. , можете да посетите  лично нашето училище, за да се запознаете  с условията, които предлагаме.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

План-прием I клас за учебната 2024-2025г..pdf

План-прием I-ви клас за учебната 2024-2025г.

Списъци на приетите първокласници 2023/2024  учебна година

Списък 1А клас.pdf

Списък 1 А клас

Списък 1Б клас.pdf

Списък 1 Б клас

Списък 1В клас.pdf

Списък 1 В клас

Списък 1Г клас.pdf

Списък 1 Г клас

                      УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

От 06.06.2023г. до 15.06.2023г. записване на учениците от първо класиране в училището!

Вашата информираност и прецизност в изпълнението на графика на дейностите са предпоставка за успешността на кампанията!