Прием след IV клас

Свободни места за ученици към месец Юли 2022 г. в 149 СУ "Иван Хаджийски" както следва:

І клас - 12;

ІІ клас - 0;

ІІІ клас - 5;

ІV клас - 0;

V клас - 4;

VІ клас - 9;

VІІ клас - 3;

VІІІ клас - кандидатстване през централизирана система;

ІХ клас - 0;

Х клас - 1;

ХІ клас - 0;

ХІІ клас - 0.

149 СУ "Иван Хаджийски" - прием след IV клас.


ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

Уважаеми родители, пети клас е един от най-важните периоди в живота на Вашето дете. Пети клас е време на много промени както в училище, така и извън него.

Мили деца, в пети клас ще се промени начина Ви на обучение. Вместо един любим учител, вече ще имате много преподаватели по различни предмети. Ще имате нова организация на работа, на свободно време и време за учене.

В прогимназиален етап (5 – 7 клас) като избираеми учебни часове (ИУЧ) ще се изучават български език и математика

НАШИЯТ ЖИВОТ В СНИМКИ

СВОБОДНИ МЕСТА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

16.07.2021


149 СУ "Иван Хаджийски" представя информация за свободните места в прогимназиален етап за учебната 2021/2022 г.


V клас - 8 свободни места;

VІ клас - няма свободни места;

VІІ клас - 2 свободни места.


Заявления за записване се приемат в канцеларията на училището – жк „Овча купел 2“, ул. „Иван Хаджийски“ 21 – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч.

Очакваме Ви!

За допълнителни подробности: тел. 02 9561549