Прием след IV клас

149 СУ "Иван Хаджийски" - прием след IV клас.


ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

Уважаеми родители, пети клас е един от най-важните периоди в живота на Вашето дете. Пети клас е време на много промени както в училище, така и извън него.

Мили деца, в пети клас ще се промени начина Ви на обучение. Вместо един любим учител, вече ще имате много преподаватели по различни предмети. Ще имате нова организация на работа, на свободно време и време за учене.

В прогимназиален етап (5 – 7 клас) като избираеми учебни часове (ИУЧ) ще се изучават български език и математика

НАШИЯТ ЖИВОТ В СНИМКИ