Прием след VІІ клас

Заповед класиране четвърти етап.pdf

Свободни места за ученици към месец Юли 2022 г. в 149 СУ "Иван Хаджийски" както следва:

І клас - 12;

ІІ клас - 0;

ІІІ клас - 5;

ІV клас - 0;

V клас - 4;

VІ клас - 9;

VІІ клас - 3;

VІІІ клас - кандидатстване през централизирана система;

ІХ клас - 0;

Х клас - 1;

ХІ клас - 0;

ХІІ клас - 0.

На вниманието на родителите на бъдещите осмокласници!

Уважаеми родители,

Училищната комисия за прием в осми клас е с работно време от 09:00ч. до 16:00ч. (Етаж 1, кабинет номер 2)

На вниманието на родителите на бъдещите осмокласници!

Уважаеми родители,

149 СУ "Иван Хаджийски" обявява прием за една паралелка с 26 ученици след седми клас за учебната 2022/2023г.

Паралелката е иновативна с профил "Софтуерни и хардуерни науки" с интензивно изучаване на Английски език.

Балообразуващите предмети са БЕЛ, Математика и чужд език и начинът на балообразуване е както следва:

(3*БЕЛ + 1*МАТ от НВО) + (1*БЕЛ + 1*ЧЕЗ)

Всички ученици с успех над 5,50 ще получат възможност да изкарат курсовете и безплатно да получат шофьорска книжка, категория "В" до завършването си!