Прием след VІІ клас

149 СУ „Иван Хаджийски“ обявява прием за две паралелки с по 26 ученици за VІІІ клас за учебната 2023/2024 година.

 

Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език. STEM-профил със срок на обучение 5 години. Профилиращи предмети: Информатика, Информационни технологии, Английски език.

Втората паралелка е професионална със специалност „Електронна търговия“, STEM-професия „Организатор интернет приложения“ с интензивно изучаване на Английски език със срок на обучение 5 години. Придобива се Трета степен на професионална квалификация.

Като част от иновацията в Гимназиален етап на училището е предвидено и обучение по специалния предмет "Медиация". За учениците с отличен успех училището осигурява безплатни шофьорски курсове, категория „В“ през 12 клас.

Учи се в едносменен режим – само сутрин. Обучението се извършва от висококвалифицирани преподаватели и външни лектори в обновената и добре поддържана материална база на 149 СУ „Иван Хаджийски“.

Училището осигурява на свои ученици и участие в международни образователни проекти по програма „Еразъм +“, а също така като част от дългогодишно успешно партньорство с институцията предоставя на всички желаещи ученици безплатни читателски карти за Столична библиотека, включително за дигиталните й ресурси.

Заповед класиране.pdf

На вниманието на родителите на бъдещите осмокласници!

Уважаеми родители,

149 СУ "Иван Хаджийски" обявява прием за една паралелка с 26 ученици след седми клас за учебната 2022/2023г.

Паралелката е иновативна с профил "Софтуерни и хардуерни науки" с интензивно изучаване на Английски език.

Балообразуващите предмети са БЕЛ, Математика и чужд език и начинът на балообразуване е както следва:

(3*БЕЛ + 1*МАТ от НВО) + (1*БЕЛ + 1*ЧЕЗ)

Всички ученици с успех над 5,50 ще получат възможност да изкарат курсовете и безплатно да получат шофьорска книжка, категория "В" до завършването си!