Прием след X клас

Свободни места за ученици към месец Юли 2022 г. в 149 СУ "Иван Хаджийски" както следва:

І клас - 12;

ІІ клас - 0;

ІІІ клас - 5;

ІV клас - 0;

V клас - 4;

VІ клас - 9;

VІІ клас - 3;

VІІІ клас - кандидатстване през централизирана система;

ІХ клас - 0;

Х клас - 1;

ХІ клас - 0;

ХІІ клас - 0.

СВОБОДНИ МЕСТА В ГИМНАЗИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

16.07.2021


149 СУ "Иван Хаджийски" представя информация за свободните места в гимназиален етап за учебната 2021/2022 г.

ХІ клас - няма свободни места;

ХІІ клас - 5 свободни места.


Заявления за записване се приемат  в канцеларията на училището – жк „Овча купел 2“, ул. „Иван Хаджийски“ 21 – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч.

Очакваме Ви!

За допълнителни подробности: тел. 02 9561549

149 СУ "Иван Хаджийски" обявява 5 свободни места за прием в ХI  клас.

Нашият профил е "Икономическо развитие с разширено изучаване на английски език".

Паралелката е иновативна и при обучението се акцентира върху националната сигурност  и киберсигурността.

Учениците имат възможност да се запознаят с добри образователни практики и да пътуват безплатно  в страните от ЕС  по различни проекти по програма "Еразъм+".

Учениците от ХI клас, които имат успех минимум Много добър 4.50, се включват в безплатен шофьорски курс за получаване на категория В.