Проекти

Project


Project


Project


Project


Project


Проект Together we learn better. Inclusive schools for quality education in European context 2020-1-RO01-KA229-079994 - ERASMUS +

Конкретните цели на проекта са:

 • развиване на креативност и артистични умения за поне 120 ученици и 60 учители от 6-те партньорски държави, участващи в мобилности, до края на учебната 2022-2023 г., за да се намали явлението преждевременно напускане на училище;

 • постигане на по-добро представяне на учениците в училище;

 • създаване на приятелска атмосфера в приобщаваща училищна среда, за да се осигури качествено образование;

 • насърчаване на европейските ценности (уважение, отговорност, равенство);

 • развиване на специфични компетенции с цел осъществяване на устойчиви дейности;

 • предотвратяване на дискриминацията и социалната, етническа и религиозна сегрегация, оптимизиране на самочувствието на учениците в риск;

 • насърчаване на създаване на демократични нагласи в Европа без граници и предразсъдъци;

 • обогатяване на културните знания на най-малко 120 ученици и 60 учители от 6-те държави, участващи в това партньорство, с цел развитие на европейското измерение и насърчаване на междукултурния диалог, използването на нови цифрови технологии като метод за интеграция и мотивация на учениците да завършват обучението си;

 • да увеличим достъпа до трудовия пазар, както и интеграцията на ученици с учебни проблеми в образователния процес чрез генериране на творчески, неформален подход в европейски контекст.


COORDINATOR: Scoala Gimnaziala Petru Rares - Hirlau, ROMANIA ;


PARTNERS:


- 149 School "Ivan Hadjiiski"- Sofia, BULGARIA;

- Ali Kuscu Imam Hatip Ortaokulu - Istanbul, TURKEY;

- OOU "Dimkata Angelov Gaberot" - Kavadarci, REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA;

- 56th Primary School of Heraklion, GREECE;

- Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco - Catania, ITALY.


https://www.facebook.com/Together-We-Learn-Better-105967291297206/?ref=pages_you_manage


https://jordanmilkov2005.wixsite.com/mysite


Проект Wake up your School – become an active citizen!

2020-1-PL01-KA229-081719 ERASMUS +

Проектът е стратегическо партньорство между училища от четири държави.


COORDINATOR: Liceum Ogolnoksztalcace z Oddzialami Dwujezycznymi

im. Boleslawa Chrobrego w Gryficach, POLAND;

PARTNERS:

 1. 149 School Ivan Hadjiiski, Sofia, BULGARIA;

 2. OSU "Mirko Mileski", Kicevo, REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA;

 3. IIS Francesco Orioli, Viterbo, ITALY;


Проектът си поставя за цел да насърчи пълноценното включване на младите хора в оществения живот и засилването на усещането за общо европейско гражданство. Ще убедим участниците в проекта, че освен доброто образование отговорните граждани трябва да имат и своя активна позиция като я отстояват в обществото, с което на практика му помагат да се развива.


уеб сайт на проекта:

www.wuys.euПроект Soft skills, strong persons

2020-1-PT01-KA229-078502 ERASMUS +

Проектът е стратегическо партньорство по програма "Еразъм +" с продължителност 24 месеца.


COORDINATOR: Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, Vila Real, PORTUGAL;

PARTNERS:

 1. 149 School Ivan Hadjiiski, Sofia, BULGARIA;

 2. Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze Umane Bonaventura Cavalieri, Verbania, ITALY;

 3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu, Biecz, POLAND.


Проектът е насочен към утвърждаването на меките умения като инструмент за развиване на емоционална интелигентност сред учениците. Ние вярваме, че това ще засили мотивацията за учене и за успешно завършване на средно образование. Също така се отделя специално внимание на усъвършенстването на умения по компютърни технологии и нивото на владеене на английски език.


Значима част от дейността на училището е да предлага нови хоризонти в развитието на своите ученици чрез активна работа по различни проекти с национално и европейско финансиране.

Ежегодно се организират общоучилищни турнири по различни видове спорт чрез проекти към Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта към Столичен общински съвет.

На проектна основа изградихме модерно оборудвана игротека за най-малките ученици.

Печелили сме проекти за подобряване на базата по информационни технологии и комуникации, както и за оборудване на кабинетите по химия, физика и биология.

От началото на учебната 2018/2019 година бяха поставени стотици шкафчета с индивидуално заключване за всички ученици от Начален и Прогимназиален етап по модул "Осигуряване на ученически шкафчета" на Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда". Целта е да се намали тежестта на ученическите раници.