Ръководен екип

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА

Директор

от 2001 г., преподава Философия и Гражданско образование.

Носител на националната награда „Неофит Рилски“ за високи постижения в областта на образованието.

Приемно време: сряда 14-16 ч.; четвъртък 10-12 ч.

СТЕФАН ИВАНОВ

Заместник-директор по учебната дейност

Преподава История и цивилизации и религия.

Приемно време: сряда 08-10 ч.; петък 12-14 ч.

ИНЖ. ЯНИК МИЦЕВ

Заместник-директор по административно-стопанската дейност

Приемно време: вторник 14-16ч.;

четвъртък 14-16ч.

ГАЛЯ АСЕНОВА

Заместник-директор по учебната дейност

Преподава на Начален етап

Приемно време: сряда 12-14ч.;

четвъртък 11:30-13:30ч.

НАДЕЖДА ЛАЛЧЕВА

Заместник-директор по учебната дейност

Преподава физика.

Приемно време: понеделник 12-14 ч.; петък 08:30-10:30 ч.

ТАТЯНА РАНГЕЛОВА

Главен учител за прогимназиален и гимназиален етап

Преподава История и цивилизации и философия.

Учителска колегия и непедагогически персонал

През учебната 2021/2022 година за добри постижения на 530-те ученици полага грижи учителска колегия от 55 учители и 11 души непедагогически персонал.

Учителите непрекъснато повишават своята професионална квалификация в различни форми и участват в комисии на регионално и национално ниво. Всяка година ръководство на училището дава възможност за вътрешноучителна квалификация при различни направления.

В процеса на обучение се набляга на нови технически възможности при преподаването - интерактивни дъски, софтуер, иновативни методи на преподаване.

В училището има организация на Синдиката на български учители, в която членуват по-голямата част от педагогическите специалисти.

Те се стараят да са приятели на учениците и да им дадат добър пример.

Всяка година се организира много на брой извънкласни форми за обучение, практически уроци, както и посещения на обекти.


СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ

 1. Людмила Василева - Директор - преподавател Философия и Гражданско образование

 2. Стефан Титков Иванов - Заместник-директор по учебната дейност - преподава История и цивилизация и религия (православно християнство)

 3. инж. Яник Мицев - Заместник-директор по административно-стопанската дейност

 4. Галя Асенова - Заместник-директор по учебната дейност - Преподава на начален етап

 5. Надежда Лалчева - Заместник-директор по учебната дейност - преподава Физика

 6. Татяна Рангелова - Главен учител Прогимназиален и Гимназиален етап, преподава История и цивилизация и Философия

 7. Крум Крумов - Училищен психолог

 8. Десислава Александрова - Ресурсен учител

 9. Николай Иванов - Ресурсен учител

 10. Таня Петрова - Логопед

 11. Росица Петрова - Старши учител по Руски език

 12. Аделина Златкова - Старши учител по Математика и ТП

 13. Валерия Стоилова - Старши учител по География и икономика

 14. Надя Главшин - Старши учител по биология и ЗО, човекът и природата

 15. Веселина Манолова - Старши учител по Музика

 16. Спасимир Маринов - Старши учител по Изобразително изкуство

 17. Антония Ваклинова - Старши учител по Английски език

 18. Емилия Миладинова - Старши учител Начален етап

 19. Светлана Георгиева - Старши учител Начален етап

 20. Теодора Асенова - Старши учител Начален етап

 21. Радостина Сеизова - Старши учител Начален етап

 22. Даниела Воденичарова - Старши учител Начален етап

 23. Веска Начева - Старши учител Начален етап

 24. Галина Бонева - Старши учител Начален етап

 25. Магдалина Петрова - Старши учител в ЦОУД

 26. Венета Рангелова - Старши учител в ЦОУД

 27. Валентина Филипова - Учител по информатика и информационни технологии

 28. Яна Цветкова - Учител по Английски език

 29. Марина Механджиева - Учител по Английски език

 30. Калоян Ангелов - Учител по Английски език

 31. Кирил Дамянов - Учител по Английски език

 32. Весела Йолова - Учител по Английски език

 33. Людмила Петрова-Пеливанова - Учител по БЕЛ и по Английски език

 34. Веселин Иванов - Учител БЕЛ

 35. Елисавета Ненчева - Учител по БЕЛ

 36. Нели Георгиева - Учител по Математика

 37. Даниела Крумова - Учител по Математика

 38. Гергана Танчева - Учител по Физическо възпитание и спорт

 39. Денислав Мицаков - учител по Физическо възпитание и спорт

 40. Самуил Захариев - Учител по Физическо възпитание и спорт

 41. Миглена Никифорова - Учител по Физическо възпитание и спорт

 42. Надежда Ихтиманска - Учител Начален етап

 43. Стефан Ангелов Иванов - Учител Начален етап

 44. Димка Кехайова - Учител Начален етап

 45. Христо Иванов - Учител Начален етап

 46. Димитър Хаджииванов - Учител Начален етап

 47. Анна Иванова - Учител ЦОУД - прогимназиален етап

 48. Анелия Куситасева - Учител в ЦОУД

 49. Аделина Дивилска - Учител в ЦОУД

 50. Милена Иванова - Учител в ЦОУД

 51. Валентина Йосифова - Учител в ЦОУД

 52. Елена Итева - Учител в ЦОУД

 53. Ралица Цокова - Учител в ЦОУД

 54. Снежанка Милева - Учител в ЦОУД

 55. Рени Алексова - Учител в ЦОУД


Непедагогически персонал:


 1. Невяна Йорданова - завеждащ административна служба

 2. Радостина Петкова - домакин

 3. Елица Рангелова - библиотекар

 4. Иванчо Сърнов - работник поддръжка

 5. Нели Ангелова - хигиенист

 6. Вилияна Илиева - хигиенист

 7. Мадлена Димитрова - хигиенист

 8. Галина Антонова - хигиенист

 9. Елена Тумбакова - хигиенист

 10. Анита Ненкова - хигиенист

 11. Светла Груева - хигиенист


СИГУРНОСТ:

Училището се охранява с видеонаблюдение и физическа охрана съгласно сключен договор с общинска охранителна фирма "Егида" ЕООД.


Добрият учител може да вдъхне надежда, да запали въображението и да внуши любов към ученето.

И когато детето започне да се радва на ученето, успехът е гарантиран!

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ УЧИТЕЛИ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image