Ръководен екип

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА

Директор

от 2001 г., преподава Философия и Гражданско образование.

Носител на националната награда „Неофит Рилски“ за високи постижения в областта на образованието.

Приемно време: сряда 14-16 ч.; четвъртък 10-12 ч.

ГАЛЯ АСЕНОВА

Заместник-директор по учебната дейност

Преподава на Начален етап

Приемно време: сряда 16-18ч.;

четвъртък 11:30-13:30ч.НАДЕЖДА ЛАЛЧЕВА

Заместник-директор по учебната дейност

Преподава физика.

Приемно време: понеделник 12-14 ч.; петък 08:30-10:30 ч.

СТЕФАН ИВАНОВ

Заместник-директор по учебната дейност

Преподава История и цивилизации и религия.

Приемно време: сряда 08-10 ч.; петък 12-14 ч.

ИНЖ. ЯНИК МИЦЕВ

Заместник-директор по административно-стопанската дейност


Приемно време: вторник 14-16ч.;

четвъртък 14-16ч.

ТАТЯНА РАНГЕЛОВА

Главен учител за прогимназиален и гимназиален етап

Класен ръководител на Х "а" клас.

Преподава История и цивилизации и философия.


Учителска колегия, непедагогически персонал

През учебната 2020/2021 година за добри постижения на 514-те ученици полага грижи учителска колегия от 50 учители и 12 души непедагогически персонал.

Учителите непрекъснато повишават своята професионална квалификация в различни форми и участват в комисии на регионално и национално ниво. Всяка година ръководство на училището дава възможност за вътрешноучителна квалификация при различни направления.

В процеса на обучение се набляга на нови технически възможности при преподаването - интерактивни дъски, софтуер, иновативни методи на преподаване.

В училището има организация на Синдиката на български учители, в която членуват по-голямата част от педагогическите специалисти.

Те се стараят да са приятели на учениците и да им дадат добър пример.

Всяка година се организира много на брой извънкласни форми за обучение, практически уроци, както и посещения на обекти.


СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ

Людмила Василева - Директор - преподавател Философия и Гражданско образование

Надежда Лалчева - Заместник-директор по учебната дейност - преподава Физика

Стефан Титков Иванов - Заместник-директор по учебната дейност - преподава История и цивилизация и религия (православно християнство)

инж. Яник Мицев - Заместник-директор по административно-стопанската дейност

Галя Асенова - Заместник-директор по учебната дейност - Преподава на начален етап

Татяна Рангелова - Главен учител Прогимназиален и Гимназиален етап, преподава История и цивилизация и Философия

Елисавета Ненчева - Учител по БЕЛ

Веселин Иванов - Учител БЕЛ

Людмила Петрова-Пеливанова - Учител по БЕЛ и по Английски език

Радка Алтаванска - Учител по БЕЛ

Виктория Данева - Старши учител по Математика

Аделина Златкова - Старши учител по Математика и ТП

Слави Димчев - Старши учител по Информационни технологии и Човекът и природата

Валентина Филипова - Учител по информатика и информационни технологии

Надя Главшин - Старши учител по биология и ЗО, човекът и природата

Валерия Стоилова - Старши учител по География и икономика

Спасимир Маринов - Старши учител по Изобразително изкуство

Самуил Захариев - Учител по Физическо възпитание и спорт

Миглена Никифорова - Учител по Физическо възпитание и спорт

Гергана Танчева - Учител по Физическо възпитание и спорт

Денислав Мицаков - учител по Физическо възпитание и спорт

Антония Ваклинова - Старши учител по Английски език

Кирил Дамянов - Учител по Английски език

Калоян Ангелов - Учител по Английски език

Весела Йолова - Учител по Английски език

Веселина Манолова - Старши учител по Музика

Росица Петрова - Старши учител по Руски език

Даниела Воденичарова - Старши учител Начален етап

Веска Начева - Старши учител Начален етап

Светлана Георгиева - Старши учител Начален етап

Теодора Асенова - Старши учител Начален етап

Емилия Миладинова - Старши учител Начален етап

Стефан Ангелов Иванов - Учител Начален етап

Надежда Ихтиманска - Учител Начален етап

Радостина Сеизова - Старши учител Начален етап

Иванка Бусева - Старши учител Начален етап

Снежана Милева - Учител в ЦОУД

Ралица Цокова - Учител в ЦОУД

Емилия Йотова - Учител в ЦОУД

Маруся Кожухарова - Старши учител в ЦОУД

Христо Иванов - Учител в ЦОУД

Катя Евстратиева - Старши учител в ЦОУД

Димка Кехайова - Учител в ЦОУД

Анна Иванова - Учител ЦОУД - прогимназиален етап

Венета Рангелова - Старши учител в ЦОУД

Елена Итева - Уч и тел в ЦОУД

Галина Бонева - Старши учител Начален етап

Магдалина Петрова - Старши учител в ЦОУД

Крум Крумов - Училищен психолог

Десислава Александрова - Ресурсен учител

Николай Иванов - Ресурсен учител

Таня Петрова - Логопед


Непедагогически персонал:


Невена Йорданова - завеждащ административна служба;

Радостина Петкова - домакин;

Елица Рангелова - касиер;

Иванчо Сърнов - общ работник;

Нели Ангелова - хигиенист;

Мадлена Димитрова - хигиенист;

Анита Ненкова - хигиенист ;

Елена Тумбакова - хигиенист;

Вилияна Илиева - хигиенист;

Радка Иванова - хигиенист;

Галина Антонова - хигиенист;

Емилия Дафинова - хигиенист.


СИГУРНОСТ:

Училището се охранява с видеонаблюдение и физическа охрана съгласно сключен договор с общинска охранителна фирма "Егида" ЕООД.Добрият учител може да вдъхне надежда, да запали въображението и да внуши любов към ученето.

И когато детето започне да се радва на ученето, успехът е гарантиран!

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ УЧИТЕЛИ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image