Ръководен екип

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА 

Директор 

от 2001 г., преподава Философия и Гражданско образование

Носител на националната награда „Неофит Рилски“ за високи постижения в областта на образованието. 

Приемно време: 

Сряда 14-16 ч.; Четвъртък 10-12 ч. 

Д-Р СТЕФАН ИВАНОВ

Заместник-директор по учебната дейност 

Преподава История и цивилизации и религия.

Приемно време: 

Сряда 08-10 ч.; Петък 12-14 ч.  

ГАЛЯ АСЕНОВА

Заместник-директор по учебната дейност 

Преподава на Начален етап 

Приемно време: 

Сряда 12-14ч.;

Четвъртък 11:30-13:30ч.

НАДЕЖДА ЛАЛЧЕВА

Заместник-директор по учебната дейност 

Преподава физика.  

Приемно време: 

Понеделник 12-14 ч.; Петък 08:30-10:30 ч. 

ИНЖ. ЯНИК МИЦЕВ

Заместник-директор по административно-стопанската дейност

Приемно време:

 Понеделник 14-16ч.;

Петък 14-16ч.

ТАТЯНА РАНГЕЛОВА 

Главен учител за прогимназиален и гимназиален етап

Преподава История и цивилизации и философия.  

Учителска колегия и непедагогически персонал

През учебната 2023/2024 година за добри постижения на 627-те ученици полага грижи учителска колегия от 69 учители и 14 души непедагогически персонал.

Учителите непрекъснато повишават своята професионална квалификация в различни форми и участват в комисии на регионално и национално ниво. Всяка година ръководство на училището дава възможност за вътрешноучителна квалификация при различни направления.

В процеса на обучение се набляга на нови технически възможности при преподаването и иновативни методи на преподаване - електронните учебници  и електронни ресурси на отделните издателства, разработените уроци от библиотеката на "Дигитална раница", Националната електронна библиотека на учителите  "E- Learn".

В училището има организация на Синдиката на български учители, в която членуват по-голямата част от педагогическите специалисти.

Те се стараят да са приятели на учениците и да им дадат добър пример.

Всяка година се организира много на брой извънкласни форми за обучение, практически уроци, както и посещения на обекти.


СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ
Непедагогически персонал:
СИГУРНОСТ:

Училището се охранява с видеонаблюдение и физическа охрана съгласно сключен договор с общинска охранителна фирма "Егида" ЕООД.


Добрият учител може да вдъхне надежда, да запали въображението и да внуши любов към ученето.

И когато детето започне да се радва на ученето, успехът е гарантиран! 

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ УЧИТЕЛИ