Документи иновативни проекти от Учебната 2022/2023г.

Решение на Педагогически съвет

Решение на Обществен съвет

Учебен план Начален етап

Учебен план Първи гимназиален етап