Документи иновативни проекти

Документи иновативни проекти от Учебната 2023/2024г.

Решение на Педагогически съвет

Решение на Обществен съвет

Учебен план Начален етап

Учебен план Първи гимназиален етап - VIII А клас

Учебен план Първи гимназиален етап - VIII Б клас

Документи иновативни проекти от Учебната 2022/2023г.

Решение на Педагогически съвет

Решение на Обществен съвет

Учебен план Начален етап

Учебен план Първи гимназиален етап