За родителите

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ

 

Уведомяваме Ви, че съгласно решение на Педагогическия съвет на 149 СУ „Иван Хаджийски“ от началото на Втория учебен срок на 06.02.2023 г. всички паралелки от прогимназиален и гимназиален етап (класовете от 5 до 12 включително) преминават на кабинетна система на обучение. Това означава, че стаите и кабинетите ще бъдат по предмети, а учениците няма да имат собствена стая на класа, защото ще ходят в кабинета по съответния предмет. Ето разпределението на кабинетите по предмети:

каб.4А - В. Манолова

каб.16 - Л. Петрова

каб.17 - К. Ангелов + ЧК VІІ а кл

каб.18 - Е. Ненчева

каб.19 - Л. Василева, Ст. Т. Иванов, Р. Петрова

каб.20 - Н. Главшин

каб.21 - Е. Тупарова

каб. 22 - К. Дамянов, М. Механджиева

каб.23 - В. Иванов

каб.24 - Т. Рангелова, Цв. Манчев

каб.25 - А. Златкова + ЧК VІ б клас

каб.28 - А. Ваклинова, Н. Лалчева

каб.29 - В. Велков

каб.30 - В. Филипова, Ф. Димитрова

каб.33 - Н. Георгиева

каб.34 - В. Йосифова

каб.35 - Сп. Маринов

 

Седмичното разписание по паралелки за Втория срок на учебната 2022/2023 година ще намерите като отворите прикачения файл под публикацията.

Седмично разписание за II срок, за учебната 2022_2023 г.

По традиция училището ни работи в активно сътрудничество с родителите на нашите ученици.

След проведено гласуване във всички паралелки, беше избран Обществен съвет към 149 СУ „Иван Хаджийски“, в който повече от половината членове са родители на ученици.

В момента председател на Обществения съвет е г-н Андрей Иванов - родител на ученик в Прогимназиален етап.

Основните функции на Обществения съвет са свързани с обсъждане на всички важни въпроси, свързани с организацията и същината на учебния процес.

Училището работи активно с редица органи и обществени организации като Столична община – район „Овча купел“, Български червен кръст, читалище „Никола Вапцаров“, Нов Български Университет,  Столична библиотека, сдружение „ГЛАС“ – Босилеград, Сърбия и много други.