За родителите

По традиция училището ни работи в активно сътрудничество с родителите на нашите ученици.

След проведено гласуване във всички паралелки, беше избран Обществен съвет към 149 СУ „Иван Хаджийски“, в който повече от половината членове са родители на ученици.

В момента председател на Обществения съвет е г-н Андрей Иванов - родител на ученик в Прогимназиален етап.

Основните функции на Обществения съвет са свързани с обсъждане на всички важни въпроси, свързани с организацията и същината на учебния процес.

Училището работи активно с редица органи и обществени организации като Столична община – район „Овча купел“, Български червен кръст, читалище „Никола Вапцаров“, Нов Български Университет, Столична библиотека, сдружение „ГЛАС“ – Босилеград, Сърбия и много други.