Обществен съвет

Членовете на Обществения съвет при 149 СУ „Иван Хаджийски“ са общо пет. Четирима от тях са родители на наши ученици, които са избрани на общи събрания на родителите от всички паралелки в училището. Един е посочен от кмета на район „Овча купел“ като представител на местната власт.

Съставът на Обществения съвет е с тригодишен мандат (2021-2024 г.) и е както следва:

Председател: Андрей Иванов – родител на ученик от Прогимназиален етап;

Членове: