График за консултация с учениците във връзка с усвояването на учебното съдържание през първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

вижте графика 

График за консултация с учениците във връзка с усвояването на учебното съдържание през втория учебен срок на учебната 2022/2023г.

вижте графика 

График за консултиране на родители през първия учебен срок на учебната 2022/2023г.

вижте графика 

График за консултиране на родители през втория учебен срок на учебната 2022/2023г.

вижте графика